Casa bewood de 150 m2 presentada en Biocultura 2012